Bão hòa đối tượng – Dấu hiệu nhận biết

sau khi quảng cáo cho 1 tệp đối tượng trong một thời gian dài, bạn có thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với khán giả: sự chậm lại trong hiệu suất quảng cáo xảy ra khi phần lớn khán giả của bạn đã thấy quảng cáo của bạn.

Các dấu hiệu cho thấy bạn có thể đạt đến điểm bão hòa với đối tượng bao gồm tốc độ tần số cao, CPM tăng và hiệu suất chung giảm.

https://www.shopify.com/blog/scale-facebook-ads

https://www.shopify.com/blog/scale-facebook-ads

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here