10 KPI chỉ số quan trọng nhất đo lường sự hiệu quả của quảng cáo Facebook

36

KPI là gì? KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số hiệu quả, nó là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả của chiến dịch quảng cáo facebook

Giống như ứng dụng bản đồ trên điện thoại của bạn hiển thị tuyến đường tốt nhất để đi đến đích, KPI sẽ hướng dẫn bạn về sự thành công của việc tiếp thị trên Facebook của bạn.


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here