7 yếu tố quyết định chi phí quảng cáo Facebook của bạn nhiều nhất.

169

  1. Target
  2. Chất lượng quảng cáo
  3. Ngân sách quảng cáo
  4. Giá thầu quảng cáo
  5. Mục tiêu quảng cáo
  6. Vị trí quảng cáo
  7. Mùa

Target

Đối tượng bạn chọn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí quảng cáo, tùy vào từng nhóm đối tượng tiếp cận mà giá quảng cáo khác nhau

Facebook có hệ thống đặt giá thầu. bạn thường hiểu lầm rằng bạn sẽ chỉ phải cạnh tranh với những người cùng ngành, cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, áp dụng suy nghĩ này với quảng cáo facebook thì không đúng. Bạn phải cạnh tranh trực tiếp với những nhà quảng cáo khác khi cùng muốn tiếp cận một đối tượng khách hàng cụ thể nào đó.

Chất lượng nội dung quảng cáo

Đây chính là phần quan trọng và ảnh hưởng lớn nhất tới hiệu quả quảng cáo. Chỉ bằng cách tạo một quảng cáo tốt, bạn mới có thể nổi bật giữa ngàn đối thủ khác. Đối tượng là một phần quan trọng tác động tới chi phí, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất. Với một quảng cáo chất lượng cao, bạn có thể trả phí thấp hơn nhiều so với đối thủ với cùng một người dùng Facebook.

 

Xem thêm:

5 cách đơn giản nhưng mạnh mẽ nhất để nhân rộng quy mô quảng cáo Facebook của bạn

Tần suất quảng cáo trong Facebook


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here